Voor kinderen

Kinderen vinden het lang niet altijd makkelijk om gevoelens die in hen omgaan te herkennen en bespreekbaar te maken. Dit kan het voor kinderen lastig maken om met bepaalde gevoelens en emoties om te gaan.

Kunstzinnige therapie geeft kinderen de mogelijkheid om zich te uiten zonder dat hier direct woorden voor nodig zijn. Door kunstzinnig bezig te zijn, iets te maken, wordt er aandacht besteed aan de belevingswereld van een kind. Op die manier kan gewerkt worden aan datgene waar hij of zij op dat moment mee worstelt.

Kunstzinnige therapie is bij uitstek geschikt voor kinderen omdat zij het vaak erg leuk vinden om te doen!

De eekhoorn van H. (10 jaar)